Χρήσιμα

Πρώτες Ενέργειες

Τα γραφεία Τελετών Μοσχόπουλος με σεβασμό στο πένθος σας και αμέριστη κατανόηση της ψυχικής σας αναστάτωσης αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται.

Σε πρώτο στάδιο χρειαζόμαστε τα στοιχεία του θανόντα (ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟΥ) και τον ρουχισμό. Παρέχουμε άψογες επαγγελματικές υπηρεσίες που διασφαλίζουν όλες τις επιθυμίες σας, για να τιμήσετε το αγαπημένο σας πρόσωπο.

Είσπραξη για τα έξοδα κηδείας

Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν μέρος των εξόδων της κηδείας, η κάλυψη των δαπανών είναι πολύ σημαντική πόσο μάλιστα στις μέρες μας.

Για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζετε και το ποσό που δικαιούστε θα πρέπει να ζητήσετε ενημέρωση από τον ασφαλιστικό ανταποκριτή του ταμείου της περιοχής σας.

Τα πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά αναφέρονται στο pdf:

https://www.ika.gr/gr/infopages/downloads/khdeias.pdf